Restaurant

At the restaurant

At the restaurant - ທີ່ຮ້ານອາຫານ

The following conversation is between two people — a waiter/waitress and a restaurant customer in Laos. 

Provided below is a full-length audio player where you can listen to the entire dialogue in Lao. The conversation table also provides two transcript versions — a Lao-English side-by-side translation and a toggle to view the Lao script only. You can also listen to the dialogue individually by clicking on the audio player for each person.

Vocabulary list

ສັ່ງ

ແກງໜໍ່ໄມ້

ປີ້ງໄກ່

ແຊບ

ດື່ມ

ນ້ຳປັ່ນ

ນ້ໍາຕານ

Order

Bamboo soup

Grilled chicken

Delicious/tasty

Drink (verb)

Smoothie

Sugar

A = Waiter/Waitress ພະນັກງານເສີບ

B = Restaurant customer ລູກຄ້າຮ້ານອາຫານ

Lao-English
Lao
ນັ່ງຢູ່ໂຕະຮ້ານອາຫານ Sitting at the restaurant table
A: ສັ່ງອາຫານເລີຍບໍ ເຈົ້າ? A: Are you ready to order food?
A: ມັກອາຫານຫຍັງພິເສດບໍ? A: What do you want to eat? [1]
B: ກຳລັງຄິດວ່າ ຊິສັ່ງແກງໜໍ່ໄມ້ B: I’m thinking bamboo soup.
A: ແກງໜໍ່ໄມ້ ບໍ່ມີ ຂໍໂທດເດີ A: Sorry. We don’t have (bamboo soup).
B: ຄັນຊັ້ນກະ ເອົາປີ້ງໄກ່, ເຂົ້າໜຽວ,​ ຕຳໝາກຫຸ່ງ. ເຮັດເຜັດໆເດີ້, ໃສ່ໝາກເຜັດຫຼາຍໜ່ວຍ [2] B: I’ll get grilled chicken, sticky rice, and papaya salad--make it spicy. Put a lot of peppers.
B: ຄັນມັນບໍ່ເຜັດ ບໍ່ແຊບ B: If it’s not spicy, (it’s) not tasty.
A: (ເຄື່ອງດື່ມເດ) ເອົາຫຍັງບໍ? A: What would you like to drink?
B: ມີຫຍັງແດ່? B: What do you have to drink?
A: ມີນ້ໍາດື່ມ, ຊາ ແລະ ນ້ໍາປັ່ນ A: We have (drinking) water, tea, and smoothies.
B: ຂ້ອຍເອົານ້ໍາປັ່ນໝາກມັງກອນ ເດີ້ B: (I’ll) get a dragon fruit smoothie.
B: ໃສ່ນ້ໍາຕານໜ້ອຍຫນຶ່ງເດີ ບໍ່ເຮັດຫວານຫລາຍ B: Don’t add a lot of sugar.
A: ໂດຍ. A: Yes (agreeing).

[1] Note: direct translation is: “What’s your favorite kind of food?”

[2] (*Note: ໜ່ວຍ is a classifier)

Sebastian Fedden & Greville G. Corbett. Dependencies in language: On the causal ontology of linguistic systems, Language Science Press, Berlin, pp. 171–179 (978-3-946234-88-3). (Ch. 13 Understanding intra-system dependencies: Classifiers in Lao.)

Publication link

Contributors:

Audio – Symanichan Chanthoumphone and Peter Chindavong

Lao transcript – Thavisone Mounlasane

English translation – Peter Chindavong

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top